Rodzaje implantów – inne spojrzenie

Współczesna implantologia oferuje szeroki wybór rożnego rodzaju implantów, które dobierane są w oparciu o stan kliniczny i indywidualne potrzeby pacjenta. Podział implantów w zależności od czasu, w jakim zostają wprowadzone w kość.


Implanty natychmiastowe

Są to implanty wprowadzane do zębodołu do 8 dnia po ekstrakcji zęba. Zastosowanie tego rodzaju implantu jest możliwe, gdy pozwalają na to warunki anatomiczne pacjenta. Zębodół nie powinien być w stanie ropnym lub zapalnym. Obecność bakterii oraz ich toksyn, ziarniny zapalnej uniemożliwia prawidłowe kościotworzenie, co powoduje nieprawidłową osteointegrację implantu. Implanty natychmiastowe to dobre rozwiązanie u pacjentów, u których ząb musiał być usunięty z powodu próchnicy, urazu, niepowodzenia leczenia endodontycznego, resorpcji korzenia. Zaletą tego postępowania jest brak zaniku kości wyrostka zębodołowego oraz recesji tkanek miękkich, co zapewnia efekt estetyczny. Zabieg zazwyczaj stosowany w odcinku przednim szczęki i żuchwy.

Implanty odroczone
Implant zostaje wprowadzony w ciągu 2 do 12 tygodni od ekstrakcji zęba. Jest to metoda stosowana wówczas, kiedy implantacja natychmiastowa nie może być wykonana.

Implanty późne

Zabieg wszczepienia implantu odbywa się po uzyskaniu całkowitej odbudowy kości w miejscu ekstrakcji. Zazwyczaj w czasie od 6 do 9 miesięcy. W tym przypadku można stosować implanty jednoczęściowe jak i dwufazowe. W przypadku implantów dwufazowych część śródkostna pozostaje przykryta dziąsłowo-okostnowym przez okres od 3 do 6 miesięcy. Po tym okresie, gdy implant ulegnie integracji z tkanką kostną, przystępuje się do etapu odbudowy protetycznej.

Podział implantów w zależności od konstrukcji
Implanty dwufazowe

Klasyczny implant dwufazowy składa się z tytanowej śruby (część korzeniowa) oraz części koronowej. Oba elementy połączone są ze sobą za pomocą łącznika. Istnieje wiele modeli łączników, różniących się budową, kształtem i funkcjonalnością. Dobór odpowiedniego podyktowany jest warunkami klinicznymi oraz rodzajem planowanej pracy protetycznej.

Część koronowa implantu to nic innego jak praca protetyczna (korona, most), zamocowana na łączniku implantu.
Leczenie z zastosowaniem tych implantów przebiega dwuetapowo. Podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego implant zostaje wprowadzony w kość i przykryty płatem śluzówkowo okostnowym na okres kilku miesięcy. Podczas drugiego zabiegu chirurgicznego odsłania się implant i zamocowuje na nim śrubę gojącą na okres ok. 10 dni, która kształtuje dziąsło. Po tym okresie usuwa się śrubę gojąca i mocuje na stałe łącznik, na którym znajdować się będzie praca protetyczna.

Implanty jednofazowe

W tym przypadku śruba, łącznik, oraz elementy je łączące stanowią całość. Zastosowanie tego rodzaju implantów skraca czas leczenia, ponieważ wymagany jest tylko jeden zabieg chirurgiczny. Leczenie jest uproszczone, co skutkuje szybszym rozpoczęciem odbudowy protetycznej. O zastosowaniu implantów jednofazowych decydują dobre warunki kostne, odpowiedni typ błony śluzowej oraz właściwa diagnostyka przedzabiegowa. Muszą być spełnione wszystkie warunki aby leczenie było przewidywalne i zakończyło się sukcesem. Krótszy czas leczenia oraz uzyskanie maksymalnego efektu estetycznego to cel stosowania implantów jednofazowych. Rozwój implantologii, technik operacyjnych oraz diagnostyki sprawia, że stosowanie tych implantów jest coraz częstszą metodą leczenia z wyboru.

Mini implanty

Jest to grupa specjalnych implantów, stosowanych w leczeniu całkowitego bezzębia w żuchwie. W niektórych przypadkach zanik kości wyrostka jest na tyle duży, że stosowanie chirurgicznych technik odtwórczych jest nieskuteczne. Wówczas zastosowanie mini implantów staje się leczeniem z wyboru. Mini implant jest mniejszy od klasycznego, jest jednoczęściowy i posiada specjalny zaczep do protezy dolnej. Stosuje się zazwyczaj 4 mini implanty. W protezie natomiast znajdują się 4 odpowiadające implantom matryce. Tak osadzona proteza posiada dobrą stabilizację i retencję, a komfort jej użytkowania jest znacznie większy niż w przypadku zwykłej protezy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *